Poslanstvo

Poslanstvo

Poslanstvo naše organizacije je posvečeno omilitvi posledic in aktivnemu vključevanju oseb z zaposlitvenimi oviranostmi nazaj v življenje in delo. V vseh naših programih, ki jih izvajamo pa sledimo temu, da največjo pozornost posvečamo individualnemu delu, hkrati pa delujemo povezovalno in omogočamo enakopravno sodelovanje. Usmerjeni smo v rezultate, tako na področju prepoznavanja potreb kot tudi dosežkov, v korist obravnavanih oseb, njihovih družin/skrbnikov, delodajalcev, ostalih zainteresiranih in lokalne skupnosti. Prav tako si prizadevamo k doseganju najboljše koristi za svoje odjemalce in financerje. Merimo in spremljamo vplive svoje dejavnosti, kar nam omogoča nenehno izboljševanje, preglednost in odgovornost procesov.  Invalida, uporabnika naših storitev obravnavamo kot enakovrednega člana v procesu obravnave z namenom,  da se mu omogoči pripadnost, soudeleženost in soodgovornost v rehabilitacijskem procesu. Predvsem pa smo ponosni na to, da upoštevamo vsakega posameznika posebej, dostojanstvo vseh naših uporabnikov, njihovih družin ali skrbnikov ter da jih ščitimo pred nepotrebnim tveganjem in podpiramo socialno pravičnost.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.