Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija

Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija

Od leta 2006 je Zavod Vitis izbrani koncesionar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na področju izvajanja storitev zaposlitvene/poklicne rehabilitacije, po naročilu Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in posameznih podjetij. Kot koncesionar izvajamo storitve zaposlitvene rehabilitacije za Območno službo RS za zaposlovanje Ptuj za ciljni skupini TDZ (osebe s težavami v duševnem zdravju) in O (vse osebe, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije).

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov definira zaposlitveno rehabilitacijo kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. S tem zakon daje možnost, da se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo tako za brezposelne kot za zaposlene invalide.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajamo za:
Urad za delo Ptuj na Jadranski ulici 22, Ptuj
ter za
Urad za delo Ormož na naslovu Hardek 34 g, Ormož.
 

Storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira strokovni tim v naslednji sestavi:

  • rehabilitacijska svetovalka,
  • delovna terapevtka,
  • psihologinja,
  • tehnologinja ter
  • dva specialista medicine dela prometa in športa.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.