Vrednote

Vrednote

Naša vizija in poslanstvo temeljita na vrednotah, ki jih vsakodnevno sporočamo s svojim delovanjem:

• Visoka strokovnost in zavezanost k razvoju
• Odgovornost do sebe, soljudi, in narave
• Timsko delo, prilagodljivost in pozitivna naravnanost
• Osredotočenost na uporabnike in doseganje ciljev
• Kreativnost, fleksibilnost in drznost
• Učinkovit odziv na spremembe
• Premikanje meja mogočega

Izvajanje naših programov temelji na celostnem pristopu k posamezniku, na strokovni individualni obravnavi ter izkustveno doživljajskem delu v majhnih skupinah, v katerih skušamo s pomočjo igre vlog, simulacije, psiho drame in interakcijskih tehnik vzpodbuditi kvalitetnejšo komunikacijo, vplivati na povečanje samozavesti in pozitivne samopodobe, graditi na vpogledu v lastno funkcioniranje ter prispevati k večji sociabilnosti, osebnostni rasti in zorenju.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.