Politika kakovosti

Zavod se zavezuje k odgovornemu in učinkovitemu opravljanju vseh svojih storitev, korektnem in spoštljivem odnosu do uporabnikov, strokovnega kadra in okolja.
S ciljem vedno večjega zadovoljstva odjemalcev prevzema skrb za doseganje, vzdrževanje in razvijanje kakovosti, zato zagotavlja visoko raven strokovnosti vseh zaposlenih, stalno strokovno izpopolnjevanje in ustrezne pogoje dela.
Hkrati predvideva urejeno osebnost in uspešen način življenja strokovnega kadra ter permanentno skrb za osebni in ugled podjetja in hkrati za dosleden vzgled, kateremu uporabniki zaupajo in sledijo. Zatorej so zaposleni osnovni potencial, v katerega podjetje permanentno vlaga, od njih pričakuje visok storilnostni učinek, hkrati pa jim nudi sistemsko in organizacijsko varnost in urejenost.
Zavod se zavezuje k razvoju kakovostnih in učinkovitih rehabilitacijskih in preventivnih programov, k prilagodljivosti in fleksibilnosti, širokemu medinstitucionalnemu sodelovanju in vpetosti v lokalno skupnost.
Strokovni kader pri programskem snovanju druži vizija ustreznega prepoznavanja potreb posameznega uporabnika na področju zaposlovanja, izboljšanja osebnostnega delovanja in kakovosti medosebnih izmenjav in učinkovite prilagojene intervencije, kot odgovor nanje.

Cilji kakovosti:

- povečanje zadovoljstva uporabnikov
- povečanje  tržnega deleža izvajanih programov, uspešno in stabilno poslovanje
- doseči natančno letno načrtovanje in kontinuiteto izvajanih koncesijskih storitev
- razvoj storitev
- specializacije strokovnega kadra (trženje, mentorstva, supervizije,..)

Hitro in ustrezno prepoznavanje potreb na trgu je vodilo pri oblikovanju področij trženjskih svetovalnih pristopov k podjetjem.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.