Dejavnost

Dejavnost

Zavod VITIS Ptuj je bil vpisan v sodni register 20.08.2003, ustanovitelj je bil PAPILOT, Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana. Zaradi prepoznanih potreb lokalne skupnosti, zagotavljanja neprekinjenega izvajanja storitev in doseganja večjega vpliva učinkov storitev pa kot samostojni zavod podpiramo sodelovanje in vključevanje uporabnikov na vseh ravneh organizacije in znotraj skupnosti. V vseh teh letih delujemo na področju izobraževanja, usposabljanja in svetovanja ter tako prispevamo k dejavnemu vključevanju uporabnikov v delovno in socialno okolje in s tem k dvigu splošne ravni zadovoljstva posameznika ter posledično k širšemu, družbenemu blagostanju in tako vedno upoštevamo evropska načela kakovosti na področju socialnih storitev. Pri delu s ciljnimi skupinami smo usmerjeni v reševanje specifične problematike, pri čemer upoštevamo individualne želje in potrebe. Dokazujemo voditeljstvo na socialnem področju, interno z dobrim vodenjem in v širši skupnosti s promocijo podobe, s kljubovanjem nizkim pričakovanjem, z najboljšo prakso, z učinkovitejšo rabo virov, z inovacijami in s sodelovanjem pri oblikovanju bolj odprte in vključujoče družbe.

V Zavodu VITIS izvajamo sledeča redna programa: Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija ter program Socialna vključenost.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.