Prehod mladih

Prehod mladih Prehod mladih Prehod mladih

Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju PREHOD MLADIH) je projekt, katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela.

Projekt PREHOD MLADIH izvaja nacionalno projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji kot koordinator projekta in 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije kot projektni partnerji.

Projekt PREHOD MLADIH se bo izvajal med letoma 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije in predvideva vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let.

Namen projekta PREHOD MLADIH je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.

Ključni cilji projekta PREHOD MLADIH so: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.  

Projekt PREHOD MLADIH sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Zavod VItis Ptuj je izvajalec zaposlitvene rehabilitacije in partner v projektu PREHOD MLADIH ter sodeluje pri izvajanju vseh aktivnostih projekta na področju Ptuja.

Če imate dodatna vprašanja glede aktivnosti, ki jih izvajamo, in vključitvi v projekt, nam, prosimo, pišite na naveden elektronski naslov ali pokličite na spodnjo telefonsko številko.

E-naslov in telefon: darja.dovecar@zavodvitis.si  041 253 378

Več informacij o projektu lahko dobite tudi na spletni strani projekta PREHOD MLADIH, ki bo vzpostavljena februarja 2018 (www.prehodmladih.si).

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.